Individuelle kurs

Stille sinn tilbyr personlig veiledning for deg som har spørsmål til øvelsene, eller som opplever utfordringer og undring som kan oppstå for alle som øver oppmerksomt nærvær.

Vi kan også legge opp hele kurs individuelt om du av ulike grunner skulle ha utfordringer med å delta på våre ordinære kurs.

Ta kontakt med oss, så finner vi ut sammen hva som passer for deg.

Pris for individuelt 8-ukers kurs er den samme som et ordinært 8-ukers kurs i gruppe, og går gjennom samme innhold som et ordinært MBSR kurs (Mindfulness Basert Stress Reduksjon).