Rom for stillhet

Første mandag i måneden samles vi i og rundt stillheten.

Samlingen er lagt til rette for alle som har noe erfaring med mindfulness eller annen meditasjon, og som ønsker nærende stillhet i samvær med andre. Stille sinns instruktører veileder i mindfulness meditasjon gjennom den tre timer lange samlingen. En fin mulighet til å synke inn i stillheten og finne tilbake til væren.

Pris kr 250, inkluderer et enkelt måltid som vi spiser sammen i stillhet. Betales enten ved fremmøte eller på forhånd til kontonr  3411 35 37126

OBS:

Vi tar for tiden en pause fra Rom for stillhet for å kunne konsentrerer oss om vårt arbeid med oppmerksomt nærvær i skolen.