Kurs for privatpersoner

stille-stiKurs for privatpersoner

Ønsker du å være mer tilstede i ditt eget liv?

Ønsker du en hverdag som er mindre preget av problematisk stress?

Ønsker du en opplevelse av større ro?

Da kan et kurs i mindfulness/oppmerksomt nærvær gi deg akkurat de verktøyene du trenger.

I løpet av et kurs lærer du øvelser som kan hjelpe deg å være mer tilstede her og nå, og du vil få nyttige redskap til å forebygge stress og til å  håndtere utfordrende tanker og følelser.

Gjennom de 8 ukene kurset varer har du mulighet til å innføre vaner som du kan ta med deg videre, og som kanskje er akkurat det du trenger nå for å få en ny innfallsvinkel til livet ditt slik det er i dag.

Det vil gis en innføring i teoriene bak oppmerksomt nærvær, og  forskningsbaserte forklaringer på hvorfor denne type trening av sinnet gir så gode effekter.

Et kurs går over 8 uker og hver samling varer i 2, 5 timer. Du mottar veiledete øvelser (mp3) som du oppfordres til å bruke mellom kursdagene.

Mellom 6. og 7. kursdag arrangeres en 5 timers stille treningsdag

Alle Stille Sinn sine kurs for privatpersoner gjennomføres etter den grundig utprøvde MBSR-modellen, Mindfulness Basert Stress Reduksjon.

Påmelding/informasjon: