Personlig oppfølging

Stille sinn tilbyr personlig veiledning for deg som har spørsmål til øvelsene, eller som opplever utfordringer og undring som kan oppstå for alle som øver oppmerksomt nærvær.

Vi kan også legge opp hele kurs individuelt om du av ulike grunner skulle ha utfordringer med å delta på våre ordinære kurs.

Ta kontakt med oss, så finner vi ut sammen hva som passer for deg.

Pris for individuelt 8-ukers kurs er den samme som et ordinært 8-ukers kurs i gruppe, og går gjennom samme innhold som et ordinært MBSR kurs (Mindfulness Basert Stress Reduksjon).

Livsamtaler

Du er også velkommen til samtaler hos oss, uten at temaet trenger å være  knyttet mot kurs eller øvelser.

I livsamtaler hos Stille sinn utforsker vi sammen hva som er tilstede for deg i livet akkurat nå og hvordan du kan tåle og romme det som er. Den grunnleggende holdningen i slike samtaler vil alltid være at når vi helt og holdent klarer å akseptere det som er, så vil endring etter hvert komme av seg selv og nye veier vil vise seg for oss. Før vi kommer til en slik radikal akseptering, vil tanker og følelser og kroppslige reaksjoner ofte være bundet opp til hvordan alt burde ha vært. Ordet “burde” tar oss så lett vekk fra her og nå, mens her og nå er det eneste stedet der noe som helst faktisk kan endres.

Livsamtaler handler om å åpne opp for en radikal akseptering av her og nå, slik at eventuell endring kan få slippe til.