Kurs for lærere

stille-blomstStille Sinn har utviklet kurs som retter seg spesielt mot lærere. Både som en håndsrekning i en svært travel og potensielt stressende arbeidsdag, og som en invitasjon til at lærerne selv kan bli nysgjerrige på å ta i bruk metodene i sin undervisning.

Det vil gis en innføring i teoriene bak oppmerksomt nærvær, og  forskningsbaserte forklaringer på hvorfor denne type trening av sinnet gir så gode effekter.

Deltakerne presenteres for øvelser på samlingene, og det gis anledning til å diskutere erfaringer fra øvelsene. Alle deltakere vil få tilsendt lydfiler med gjennomgåtte øvelser.

Det er mye spennende som skjer for tiden når det gjelder bruk av oppmerksomt nærvær for barn og unge. Skoler som har satt av tid til øvelser i oppmerksomt nærvær, kan blant annet vise til bedret læringsmiljø. Dette gjelder også på skoler som i utgangspunktet hadde dramatiske atferdsutfordringer i elevgruppen.

Kurset går over åtte uker, og kan holdes på deres skole på et tidspunkt som passer dere. Hver samling varer i 90-120 minutter; alt etter hva som passer best for deres skole.

Størrelsen på gruppen er ideelt fra 8–20 personer.

Les mer om mindfulness i skolesystemet.

Stille sinn står også bak pilotprosjektet “Livsmestring i skolen ved bruk av oppmerksomt nærvær”, der flere skoler med hjelp og veiledning fra Stille sinn jobber med å implementere korte øvelser i undervisningen.

For mer informasjon om kurs eller pilotprosjekt vennligst fyll ut skjemaet.