Livssamtaler

Du er også velkommen til samtaler hos oss, uten at temaet trenger å være  knyttet mot kurs eller øvelser.

I livssamtaler hos Stille sinn utforsker vi sammen hva som er tilstede for deg i livet akkurat nå og hvordan du kan møte og romme det som er. Den grunnleggende holdningen i slike samtaler vil være at når vi helt og holdent klarer å akseptere det som er, så vil endring etter hvert komme av seg selv og nye veier vil vise seg for oss. Før vi kommer til en akseptering av livet slik det er akkurat nå, vil tanker og følelser og kroppslige reaksjoner ofte være bundet opp til hvordan alt burde ha vært. Ordet “burde” tar oss så lett vekk fra her og nå, mens her og nå er det eneste stedet der noe som helst faktisk kan endres.

Livssamtaler handler om å åpne opp for en radikal akseptering av her og nå, slik at eventuell endring kan få slippe til.