Om oss

Visjon

Gjennom formidling av mindfulness ønsker vi å bidra til økt fysisk og psykisk helse i befolkningen. Ved å formidle verktøy og filosofi for økt tilstedeværelse vil vi legge tilrette for erfaringsbasert kunnskap, økt bevisstgjøring og egenomsorg.

Stille sinn ønsker å være en tilrettelegger for at mennesker skal gjennoppdage sin egen kraft til å påvirke sitt liv, helse og sine relasjoner gjennom praktisering av mindfulness.

Visjon for arbeid i skolen

 1. Spre kunnskap om og bidra til egenerfaring av mindfulness i  norsk skole.
 2. Være en plattform for kompetanse og erfaringsutveklsing for bruk av mindfulness i norsk skole.

Aktivitet

 • Kurs for privatpersoner og kurs for lærere siden 2015.
 • Våren 2016, medarrangør av “Påfyll” i Åkra, 3 dagers retreat og inspirasjonshelg.
 • August 2017 deltok Stille sinn på 7 dagers stille retreat på Hadeland.
 • Juni 2018, holdt Stille sinn innlegg på konferansen “Exploring the use of Mindfulness in Schools and Universities – Common Challenges – Common Solutions – East &West”,  i regi av Norsk forening for oppmerksomt nærvær.
 • Stile sinn har siden 2015 årlig vært deltakende på Årskonferansen for oppmerksomt nærvær, i regi av Norsk forening for oppmerksomt nærvær.
 • Høsten 2018 starter Stille sinn prosjektet “Livsmestring i skolen – ved bruk av oppmerksomt nærvær”. En opplæring av lærere som allerede har implementert oppmerksomt nærvær i eget liv, og som ønsker å bringe øvelsene videre til sine elever.

 

11079335_10155340765215006_1387749282_nInger Kirstine Hartwig

Inger Kirstine har siden 2004 jobbet med veiledning av grupper og enkeltpersoner, både i det offentlige og som selvstendig næringsdrivende. Arbeidsområder har vært allsidige, med fokus på undervisning, veiledning og tilrettelegging for mennesker som ønsker å finne frem til og få en forståelse av sine egne ressurser, og hvordan de kan bruke disse på en god måte.

Inger Kirstine er godkjent MBSR-instruktør fra NTNU og IMA (International Mindfulness Academy).

Utdrag av utdanning

 • Utdannet MBSR/MBCT-lærer (Mindfulness Based Stress Reduction/Mindfulness Based Cognitive Therapy) ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).
 • Videreutdanning i oppmerksomt nærvær  ved Haraldsplass Diakonale Høyskole.
 • Cand. Polit. og Pedagogisk Seminar fra UiB.
 • En rekke kurs og tilleggsutdanninger med ulike tilnærminger til veiledning.

I 2018-19 gjennomgikk Inger Kirstine opplæring i “Mindful Eating Conscious Living”,   som er en utdannelse utviklet ved UiC, og som er brakt til Norge i samarbeid med ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser), Universitetet i Bergen og Modum bad.

 

Ny NinaNina Cecilie Spurkeland

Nina er utdannet sosionom og har bakgrunn innenfor sosial,- og helse sektoren. De siste 13 årene har hun jobbet i Kriminalomsorgen bl.a som førstekonsulent, teamleder og koordinator. Arbeidsområdene hennnes er blant annet samtale og oppfølgingsarbeid, veiledning og informasjonsarbeid. Gjennom utdanning, kurs og lang erfaring med samtaler med mennesker i krevende livsituasjoner har hun tilegnet seg en solid kompetanse i forhold til motivasjon, mestring og endringsarbeid.

Fra 2016 har Nina vært en del av en prosjektgruppe som har arbeidet med utvikling av kurset “Fokus – oppmerksomhet og mestring” – et mindfulness basert kurs tilpasset kriminalomsorgen i Norge. Fra 2017 har Nina vært kursholder ved Kriminalomsorgens utdanningssenter med ansvar for opplæring av kriminalomsorgsansatte til å holde mindfulness basert kurs for domfelte i norske fengsler og friomsorgskontor.

Utdanning

 • Instruktørutdanning i oppmerksomhetstrening/Mindfulness ved senter for stressreduksjon (SCAT) v/ Andries Kroese dr.med., Oslo.
 • Videreutdanning i oppmerksomt nærvær/mindfulness ved Haraldsplass Diakonale Høyskole.
 • Sosionomutdanning v/HiB
 • Sosiologi grunnfag v/ UiB