Om mindfulness

Dette er mindfulness:

Livene våre er fulle av farger og fasetter. Vi opplever spenning og kjedsomhet, travle stunder og rolige. Og vi erfarer smerte og glede. Som oftest litt av alt hver dag.

Sinnet vårt jobber konstant for å lage en forståelig ramme for små og store erfaringer. En ramme der vi prøver å gjøre det ubehagelige mest mulig håndterbart og få mest mulig av det gode inn i både våre egne – og kanskje også andres liv.

Vi vil så gjerne og så mye, og kommer fort inn i en jakt på det gode som kan skape stress og uro i oss.  I stedet for å nærme oss den tilstanden vi ønsker, fjerner vi oss ofte gradvis fra den nettopp ved å ville den så hardt.

Paradoksalt nok kan det være ved å slutte med å jage etter alt det gode, at vi kanskje kommer nærmest å oppleve den tilstanden vi leter etter.

Teknikkene i oppmerksomt nærvær handler i all enkelhet om å observere det som er, slik det er, fra øyeblikk til øyeblikk. Uten noen intensjon om å forandre det som er.

Å akseptere tingenes tilstand akkurat slik de er akkurat nå, gir en anledning til å åpne opp nye rom i deg selv.  Å gå inn i et aksepterende modus betyr ikke at du slutter å handle eller være en aktiv deltaker i ditt eget liv, men derimot at du åpner opp for nye perspektiver og innfallsvinkler til det som skjer.

De siste 15 årene har det vært en nærmest eksplosiv forskning på hvilke effekter mindfulness og  meditative  øvelser har på hjernen. Etter 8 uker med 15-30 minutters øvelse hver dag, kan det måles tydelige, nevrologiske forandringer. I korthet er effekten av disse endringene at vi blir litt mer robuste i måten vi interagerer med verden rundt oss. Jo mer vi øver på å stilne sinnet, jo større er de målbare forandringene i hjernen.

Arbeidslivet og enkeltpersoner oppdager mer og mer de gode effektene av å trene oppmerksomt nærvær. I mange land er mindfulness også tatt inn i skolehverdagen. Det har vært gjennomført store prosjekt på skoler med atferdsvansker og vold som utfordring, og resultatene er overveldende positive.

På denne siden finner du tilbud om kurs som er rettet både mot privatpersoner, mot næringslivet og mot lærere og elever i skolen.